Vyhledávání:
Jazykové verze:
ČeskyRuskyEnglishEsperanto
Hlavní menu:
Rychlé odkazy:

KonopAr

Projekt KonopAr Pěstování konopí - soulad se zákonem
Společenský přínos projektu Odborné poradenství a servis
Osevní odrůdy konopného semínka Nositelé projektu

motto: Já jsem osel! Též jsi osel?

PROJEKT KONOPAR

Projekt KonopAr je celorepubliková osvětová akce zaměřená na popularizaci pěstování konopí. Na ploše maximálně do 100 m2=1 ar se na pěstitele nevztahuje § 29 zákona, který nařizuje ohlašovací povinnost osob pěstujících mák nebo konopí na ploše větší než 100m2. Takový pěstitel není povinen dle tohoto zákona hlásit pěstování konopí na příslušném celním úřadě podle místa pěstování. Pokud se pěstitel rozhodne pěstovat konopí na ploše větší než 100m2, stačí pouze vyplnit dva formuláře hlášení a v souladu se zákonem je podat na místně příslušném celním úřadě (postup a formuláře podrobně na www.konopar.cz).

Na začátek ____________________________________________

 

PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ - SOULAD SE ZÁKONEM

KonopAr není v kolizi se Zákonem o návykových látkách a Trestním zákoníkem, námi dodané konopí je schválené a jeho pěstitel se - jak předpokládáme, očekáváme a žádáme - nezabývá prodejem neregistrovaných léků čili drog a jejich výrobou. Pokud občan bez příslušného povolení prodává registrované či neregistrované léky (drogy), vystavuje se - podle nás oprávněně - trestnímu postihu. Činnost, kterou Vám v KonopAru navrhujeme, je legální dle zákonů České republiky a též je v souladu s mezinárodními úmluvami.

Pěstování konopí dle uvedeného postupu umožňuje zákon ze dne 20. května 2004, kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., Zákon o návykových látkách.

Na začátek _____________________________________________

 

SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS

KonopAr je ekologický a sociálně ekonomický projekt, jehož cílem je podnítit zájem o co nejširší pěstování konopí. Konopí je původní, tradiční, bezkonkurenční ekologická rostlina, která má historicky dlouhodobě ověřené praktické využití v domácnostech, hospodářství i potravinářství a je současně velmi účinnou léčivou bylinou.

I když je středobodem našeho „osela" plocha do jednoho aru (do 100m2, tzn. plocha např. 2 m x 49,99 m, proto KonopAr), kterou může každý z nás svobodně na své nebo pronajaté zahrádce, pozemku či poli osít konopím povolených odrůd - a to bez jakékoliv ohlašovací povinnosti či nutnosti se komukoliv za svou bohulibou činnost zodpovídat. Chceme Vás upozornit na skutečnost, že zákon stanovuje ohlašovací povinnost od 100m2. Proto pokud jste na hranici tohoto limitu nebo si nejste jisti, zda Vaše plocha tento limit nepřekročila, vyplňte a podejte hlášení příslušnému celnímu úřadu, čímž budete eliminovat jedinou možnost sankcí, která může vzniknout (zákon nevylučuje podání hlášení na plochy pod 100m2, tudíž vám žádné sankce nehrozí i pokud podáte hlášení třeba na 20m2).

Jediné, co v budoucnu můžeme potřebovat, až se ty nádherné a vitální krasavice ukážou, je tento doklad o původu osiva a kopie uznávacího listu osiva, který automaticky obdržíte s každým balením osiva KonopAr. Za původ osiva ručí dodavatel a všichni partneři a spolupracovníci projektu z našeho seznamu.

 

Na začátek ____________________________________________

 

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A SERVIS

Zájemcům o zapojení se do projektu nabízíme schválené osivo, poradenský servis, možnost družstevního spolupodílnictví a v případě zpětného odkupu úrody eventuálně i drobný finanční přínos, což je odvislé od logistiky, lokality, způsobu pěstování, účelu pěstování a v neposlední řadě též od záměru a přístupu pěstitele. Budeme rádi, pokud si pěstitelé - „konopaři" - a jejich blízcí vyzkouší domácí zpracování konopí, získají základní řemeslné dovednosti využitelné v případě dalšího zájmu pro nejrůznější účely, seznámí se s mnoha možnostmi a inspiracemi, které nám konopí přináší.

Na začátek ____________________________________________

 

OSEVNÍ ODRŮDY KONOPNÉHO SEMÍNKA

 

Odrůda Bialobrzeskie

Certifikát původu osiva Bialobrzeskie

Ukázka nastavení

Polská jednodomá odrůda konopí setého, která je u nás poměrně rozšířena a je vyšlechtěna pro růst v naší zeměpisné šířce a klimatických podmínkách. Kombinovaná užitnost - je pěstována pro semeno i stonek. Vzrůst je střední (závisí na půdních a klimatických podmínkách i vegetační době) 1,2-2,5m. Vegetační doba se řídí fotoperiodou (začíná kvést na konci srpna). Sklizeň semene většinou vychází na počátek října. Na stonek lze sklízet i dříve. Vzrůst i užitkovost lze ovlivnit výsevem a obhospodařováním. Semena střední velikosti skvělé chuti s výnosem ve vyšším průměru.

Výsev je možný od března do konce května, v případě, že hodláte výpěstky využívat jako krmivo nebo rostlinu pěstovat pouze pro její krásu apod. lze vysévat i později.

Odrůda Finola

Certifikát původu osiva - Finola

Ukázka nastaveníUnikátní dvoudomá odrůda konopí setého, která nabízí nesporné výhody oproti ostatním odrůdám.

Tato odrůda byla vyšlechtěna jako odrůda olejná, a proto není příliš vhodná pro využití hmoty stonku, ale pro některé účely lze samozřejmě využít i tento stonek. Její vzrůst je nižší (v závislosti na půdních a klimatických podmínkách) 0,7 - 1,5m. Doba dozrávání pouze 90 dní! Začátek kvetení nezávisí na fotoperiodě (autostart)! Díky této vlastnosti lze plánovat datum sklizně a postupným výsevem lze sklizeň i rozfázovat. Semena spíše menší o větším počtu v hustých palicích. Vysoký výnos semene. Díky menšímu vzrůstu je sklizeň (i mechanizovaná) snazší. Snížena je ovšem i konkurenční schopnost vůči plevelům i ostatním plodinám.

Lze vysévat takřka kdykoliv, pokud je možné v následujících třech měsících zajistit dostatek světla (čím více, tím lépe) a relativně teplo. Vzhledem k významné roli rostlinou přijatého slunečního svitu lze jen doporučit naplánování vegetace na léto a sklizeň na ještě relativně suché a teplé období, čímž bude zaručena nejvyšší kvalita výpěstků.

Osiva lze zakoupit na vybraných místech nebo ho lze zaslat prostřednictvím České pošty či smluvní dopravní společnosti.

 

Osivo /g

Cena v Kč

Bialobrzeskie 20g

35,00

Bialobrzeskie 100g

110,00

Bialobrzeskie 200g

165,00

Finola 20g

70,00

Finola 100g

165,00

Finola 200g

298,00

 

Na začátek ____________________________________________

 

NOSITELÉ PROJEKTU

Veškeré podrobnosti o projektu včetně novinek jsou k dispozici na http://konopar.cz.

 

Iniciátor projektu:

  • Občanské sdružení pro Trojčlennost v sociálním organismu (www.tso.cz)

 

Nositelé projektu:

  • Obchodně výrobní a stavební družstvo TROJČLENNOST
  • Odborná společnost Konopí je lék, o.s.
  • bezbariérová společnost Ateliér ALF, o.s. a společnost pro sociální ekologii Art Language Factory,o.s, zřizovatelé Edukativní konopné kliniky (www.konopijelek.eu )
  • trompetol team (www.trompetol.com)
  • Zemědruh, zemědělské družstvo pro udržitelné hospodaření (www.zemedruh.cz )
  • Konopa, o.s. (www.konopa.cz )

Na začátek __________________________________________

Nabídka této sekce:
Na začátek stránky