Vyhledávání:
Jazykové verze:
ČeskyRuskyEnglishEsperanto
Hlavní menu:
Rychlé odkazy:

Rodinné kluby

"Rodinné kluby (RK) jsou prostředím a nástrojem pro sdílení informací, tvořivou činnost a konkrétní výsledky v daném tematickém okruhu. RK nabízejí možnosti setkávání a spolupráci (na národní i mezinárodní úrovni) lidem podobného smyšlení a zájmů."

 • RK Školy života – otevřené (ukázkové) klubové prostředí bez poplatku (viz stránky www.skolazivota.net, tvořivé víkendy aj.)
 • RK filmové a integrované výuky
 • RK vědomého rodičovství
 • RK sociální trojčlennosti 
 • RK humánní pedagogiky
 • RK Montessori pedagogiky
 • RK domácího vzdělávání
 • RK slovanské kultury a tradic
 • RK etnografické (expediční)
 • RK zpěvu a obrody slov
 • RK esperanta
 • RK přátel doktora Sinelnikova
 • RK rodových osad
 • RK přírodního stavitelství
 • RK syrové stravy (vitariántství)
 • RK Rodoladu a socioniky

Stručná charakteristika klubů:

 • sdílení a výměna informací
 • sdružování lidí podobných zájmů, potřeb a přesvědčení
 • spolupráce na bázi „rodinných“ (družebních) tvořivých setkání
 • podporování rodinného členství
 • rozesílání zpracovaných informací – prvotní přístup k informacím mají členové klubu
 • společný klubový zpravodaj „Škola života“ s ukázkou činnosti jednotlivých klubů
 • podpora zapojení široké veřejnosti (děti, mládeže, důchodů, zdravotně postižených apod.)
 • dětská a mládežnická varianta klubů
 • kluby mohou být místní, celorepublikové nebo mezinárodní
 • zvaní vzácných hostů – lektorů, odborníků
 • prezentace klubů a šíření informací
 • pořádání akcí a setkávání
 • kulaté stoly (rady a porady)
 • překladatelská a editační činnost
 • kulturní činnost - místa setkávání
 • kluby pracují spravidly „Hedvábné cesty“ (viz dále)
 • RK přijímají dary a sponzorské příspěvky, využívají grantových příležitostí

7 hlavních zásad "Hedvábné stezky:
1. Rozvoj charakteru - být slušný je normální - zahrnuje podporu morálních a etických vzorců chování jedinců ve společnosti jako příkladu dětem a mladé generaci
2. Úcta k životu - uvážené jednání člověka vůči svým potřebám, potřebám druhých v rámci celostních souvislostí veškerého života na Zemi (Přírody)
3. Podpora tradičních hodnot - prosazování a upevnění vztahů k půdě, tradicím a hodnotám našich předků
4. Zaměření se na kladné informace - podpora pozitivních informací a tvořivých myšlenek ohleduplného rozvoje a celistvého (provázaného) pojetí života člověka v médiích a mezi lidmi ve společnosti
5. Tvoření krásy kolem nás - podpora krásna a umění v prostředí české společnosti
6. Ochota učit se - otevřeme se změnám! - podpora nových alternativních přístupů ve vzdělávání a plnohodnotném rodinném životě; rozšiřování možností lidského bytí směrem knovým funkčním standardům udržitelného vývoje lidské společnosti
7. Láska je součástí života, pojďme ji žít - láska je životadárnou silou a esencí života, tudíž stojí za to ji v sobě hledat a rozvíjet

 

Toto je dle zástupců zúčastněných skupin a jednotlivců možná formulace 7 důležitých hodnot naplněného lidského bytí a celoživotního vzdělávání, které byly ustanoveny na setkání v Praze dne 13. ledna 2006. Přítomni byli:

 • zástupci o.s. Zahrady srdce,
 • Montessori pedagogiky,
 • mateřských škol,
 • projektu Škola života,
 • Vědomí srdce,
 • Permakultury (CS),
 • mateřského A-centra, 
 • Sáí organizace,
 • Slunečního dvora,
 • Regeneračního centra Harmonie,
 • Univerzity Pardubice,
 • Etického fóra
 • a další především z oblasti vzdělávání dětí a dospělých.

 

Nabídka této sekce:
Na začátek stránky