Vyhledávání:
Jazykové verze:
ČeskyRuskyEnglishEsperanto
Hlavní menu:
Rychlé odkazy:

PROMĚNY

Ten, kterého nepostihl žádný smutek, nemůže krásně zpívat. Ten, který jím prošel, získává hloubku. Kdo zpívá obyčejným způsobem, podobá se nalíčenému člověku. Neprožívá to hluboce. Když člověk zpívá duchovní píseň, ať otevře svou duši jako květina Božskému světu a má vnímání nevinného, rozumného dítěte. Svět se napraví skrze hudbu.
Petr Danov,
kap. Hudba – kniha UČITEL

JEDEN STVOL je rozsáhlý mezinárodní projekt, jehož posláním je vystihnout společné kořeny, blízkost, pestrost i různorodost slovanských národností a zdůraznit jejich svébytnost a hodnotu na poli světového kulturního fondu. Symbolickým vyjádřením je národně-kulturní obraz „Stromu“ – odkaz předků slovanských národů, které mají společný kořen - nebo společný rodný pramen šesti účastnických zemí „potoků“, jež se nakonec opět slévají v jeden „tok“ - v JEDEN STVOL.

 

Různé podoby JEDNOHO STVOLU

 • Mezinárodní setkání mládeže podporuje slovanskou sounáležitost, národní i individuální identitu a tvůrčím způsobem ukazuje na společné kořeny. Setkání nabízí otevřené prostředí pro mladé umělce, kteří je následně představí české a slovenské veřejnosti.
 • Obroda slov je cestou k uvědomění si významu slovní energie a tvorby pozitivních životních obrazů. Nejsme jen to, co jíme či čteme, ale také to, co a jak říkáme. Přejeme si a podporujeme, aby přirozenou součástí života bylo veselí, radost, zpěv a vlídné slovo.
 • Festivaly - záměrem festivalů je představit veřejnosti soudobou podobu hudby vycházející z vlastních kořenů a poukázat na její přirozené místo v životě současného člověka, tak jako tomu bývalo kdysi. Nejedná se o folklór „zakonzervované“ podoby dávného umění, nýbrž rozvíjející se podobu lidské tvořivosti na základě lidových inspirací. Ty souvisí a vždy souvisely s životem ve všech jeho podobách.

V JEDNOM STVOLU nachází místo vše, co se týká národní tvořivosti zúčastněných zemí - slova, tradice, řemesla, hudba, životní stylu aj.

 

Cíle Jednoho stvolu

 • různými prostředky (vystoupení muzikantů, jarmark, ukázka řemesel, státní, finanční a mediální podpora aj.) podpořit ideu lidské sounáležitosti,
 • umožnit všem účastníkům JEDNOHO STVOLU projevit se přirozeným způsobem ve vztahu k tématu festivalu,
 • kulturní výměna mezi představiteli přizvaných zemí,
 • seznámení mládeže spodobou a zdroji národní kultury,
 • představení a podpora osobitých autorů-interpretů a tvůrčích kolektivů,
 • popularizace nových forem spojováním tradiční kultury se současnou podobou masové kultury,
 • obohacení kulturní a duchovní úrovně všech vrstev obyvatel v zúčastněných zemích,
 • podpořit etnické sebeurčení (sebeúcty) člověka jako osobnosti a důležité součásti národa,
 • zdůraznění a podpora významu tolerance, komunikace a etiky lidského spolužití
Nabídka této sekce:
Na začátek stránky