Vyhledávání:
Jazykové verze:
ČeskyRuskyEnglishEsperanto
Hlavní menu:
Rychlé odkazy:

Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.

Jiří Marvan se narodil roku 1936. Na pražské Filozofické fakultě vystudoval slavistiku a bohemistiku, obory čeština a ukrajinština. V letech 1963–67 vyučoval češtině na univezitách v Uppsale a Stockholmu. Po roce 1968 působil na amerických univerzitách v Oregonu, Kalifornii a Pennsylvánii. V období 1973–93 v australském Melbourne úspěšně zformoval první slavistiku na jižní polokouli, kde jako profesor na Monash University vedl katedru ruského jazyka a později slavistiky a stal se řádným členem (fellow) Australian Academy of the Humanities. Po návratu do Československa v roce 1991 využil své odborné erudice a zahraničních zkušeností nejprve jako velvyslanec ČR v Řecku, poté opět jako vysokoškolský pedagog na Západočeské univerzitě v Plzni a nakonec na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a na Univerzitě Karlově v Praze, kde působí dodnes. Jeho doktorské (Ph.D.) a habilitační řízení úspěšně proběhlo v roce 2001 na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Jiří Marvan osvědčil svou vynikající pedagogickou kompetenci již při svém zahraničním působení, zejména v Austrálii, kde založil první katedru slavistiky a rozvinul zde i postgraduální slavistická a baltistická studia. Vychoval celou řadu odborníků v několika slavistických a baltistických oborech, např. jeho bývalá doktorandka B. Kangere je dnes vedoucí katedry baltistiky na Stockholmské univerzitě, jeho žák M. Sohlman je výkonným ředitelem Nobelovy nadace. Sehrál také klíčovou roli při zavedení středoškolského studia slovanských a baltských jazyků v Austrálii.

Monash University v Melbourne svým nejlepším studentům slavistiky každoročně udílí Cenu Jiřího Marvana (George Marvan Slavic Honours Prize).

 

Nabídka této sekce:
Na začátek stránky