Vyhledávání:
Jazykové verze:
ČeskyRuskyEnglishEsperanto
Hlavní menu:
Rychlé odkazy:

 

Místa vystoupení

 

 • Ne 3.5. Pozlovice, Hotel Ogar – premiéra, 15 hod.
 • Út 5.5. Zlín-Čepkov, Master of Rock Café, 19 hod.
 • St 6.5. Ostrava, Janáčkova konzervatoř, 19 hod.
 • Pá 8.5. Rzeszów (PL), hlavní náměstí
 • So 9.5. Lvov (UKR), vystoupení v rámci oslav "Den města" na hlavním náměstí, 16 hod.

 

PROMĚNY jsou součástí velkého mezinárodního projektu JEDEN STVOL, jehož posláním je vystihnout společné kořeny, blízkost, pestrost i různorodost kultur zúčastněných zemí - České republiky, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Běloruska a Ruska - reprezentovat současnou i dávnověkou etnickou tvorbu a zdůraznit národní svébytnost a hodnotu na poli světového kulturního fondu. Symbolickým vyjádřením je národně-kulturní obraz „Stromu“ – odkaz předků slovanských národů, které mají společný kořen - nebo společný rodný pramen šesti účastnických zemí „potoků“, jež se nakonec opět slévají vjeden „tok“ - v JEDEN STVOL.

První část PROMĚN proběhla od 25.4. do 3.5. 2009 ve Vyškovci v Bílých Karpatech, kde se setkali mladí lidé z uvedených zemí. Cílem setkání byla pozitivní tvorba obrazů a jejich hudební a taneční vyjádření různými pohledy a formami řešení.

Mládež pracovala na společných základech slovanské lidové tvořivosti, výstupem bylo jevištní zpracování audiovizuálního díla PROMĚNY, které nabídlo příležitost uvědomit si celistvější chápání sebe sama ve srovnání s různorodými kulturními projevy (na úrovni osobní i národní).

Samotná vystoupení začala 3.5. 2009 na Moravě, dále pak pokračovala v Polsku a Ukrajině, kde byl projekt 10.5. ukončen. Na přípravě vystoupení UNUECO spolupracovalo se známým moravským muzikantem Tomášem Kočkem (www.kocko.cz), který se ujal režie celého vystoupení.

Setkání mládeže bylo podpořeno grantem Evropské unie v rámci programu Mládež v akci (www.mladezvakci.cz).

 

 

Účastníci projektu

  • Česká republika      UNUECO a Tomáš Kočko
 • Slovensko                Mladí muzikanti
 • Polsko                      Membrasa
 • Ukrajina                   Karavan Slunečních bardů
 • Bělorusko                 Busol
 • Rusko                       Cvětěň

 

Cílem projektu bylo

 • Představit široké veřejnosti výsledky mezinárodní spolupráce mladých lidí (společný hudebně-vizuální komunikační „jazyk“)
 • Být svou pozitivní tvořivostí inspirací pro další mladé lidi a příkladem mezinárodní spolupráce a poznávání se
 • Podnítit veřejnost k zamyšlení nad významem slova a vlivu hudby v životě současného člověka
 • Popularizovat lidovou píseň, podnítit zájem u mládeže o zpěv, hru na hudební nástroje a sebevyjádření interpretací vlastní tvorby
 • Vytvořit příjemnou atmosféru při vystoupení a přinést zážitek divákům i sobě

------------------------------------------------------------------------------------------

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučne autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Nabídka této sekce: